Usługi przyrodnicze i eksperckie

Działamy dla przyrody, oferujemy standardowe usługi. W przeciwieństwie jednak do wielu ekspertów preferujących „działki wielkohektarowe”, jesteśmy elastyczni. Zawsze szukamy optymalnych rozwiązań, rzetelnie i terminowo realizujemy każde zlecenie. Dodatkowo oprócz wiedzy merytorycznej z zakresu przyrodniczego, możemy pochwalić się solidnym warsztatem pisarskim i lekkim piórem. Kreowanie tekstów o przyrodzie sprawia nam wiele satysfakcji ich zalety to: wszechstronność tematyki oraz przystępne i atrakcyjne przedstawienie zagadnienia dla każdego typu odbiorcy.

Oferujemy:

  • opracowywania naukowe dotyczące ochrony przyrody (planów ochrony gatunków zwierząt, wymagania dla parków narodowych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych)
  • teksty naukowe i popularnonaukowe z zakresu ekologii, ochrony przyrody i nauk przyrodniczych
  • ekspertyzy przyrodnicze (dla programów rolno-środowiskowych i inwestycji)
  • ekspertyzy ornitologiczne dla budynków, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (termoizolacja)
  • montaż budek lęgowych
  • prace eksperckie prowadzone na wysokości, wymagające specjalistycznych uprawnień
  • inne usługi terenowe.