Edukacja przyrodnicza

Na rynku usług edukacyjnych funkcjonuje wiele firm i instytucji, które oferują animację i edukację przyrodniczą, głównie w zakresie organizowania standardowych wycieczek czy lekcji w szkole. Często takie zajęcia mają formę pokazów czy komputerowych prezentacji, które jednak nie uczą. Potrzeba zajęć przemyślanych i angażujących, których atrakcyjna forma, jest jedynie narzędziem zachęcającym do dalszej przygody z samodzielną nauką.

Brakuje również ciekawych materiałów edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania – nowoczesnych, interaktywnych narzędzi do nauki przyrody przez rodziców i opiekunów. Trudno znaleźć też przykłady oferty edukacyjnej dla organizacji pozarządowych – realizujących projekty unijnie w zakresie ochrony przyrody. Projekty takie zwykle zawierają obowiązkową część edukacyjną.

Wszystkie wymienione wyżej usługi jesteśmy gotowi Państwu zaoferować. Nasza edukacja to połączenie merytoryki, atrakcyjnej formy i umiejętności pedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ptasiej i ornitologicznej. Każde zlecenie jest dla nas wyzwaniem i okazją do szukania nowych rozwiązań, a więc i własnego rozwoju.

Oferujemy:

  • kreację i opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych
  • tworzenie indywidualnych scenariuszy lekcji i zajęć na zamówienie
  • prowadzenie warsztatów i lekcji przyrodniczych dla wszystkich grup społecznych i wiekowych
  • organizację niezapomnianych wycieczek i zajęć terenowych dostosowanych do potrzeb uczestników
  • zielone szkoły wysokich lotów
  • usługi przewodnickie grupowe, indywidualne, na specjalne zamówienie